درود

دوستان خسته نباشید مشکل در سیم کشی آمپر بنزین و آب تا پشت آمپر شش سوکته دارم در صورت امکان راهنمایی فرمایید سمند ایی سی یو والئو با یونت فن تشکر