با سلام
من مایکرور خریدم و جهت ازمایش لیوان اب داخل میذارم گرم نمیکند و به اون صورت با کلید صفحه زیاد وارد نیستم لذا تقاضامندم معرفی کلیدها و عملکرد انها جهت توضیح و راه اندازی
با ادب و احترام
شادمان