سلام خست نباشی به همکاران
فایل فلش پخش الجی مدل lcf600unاگر کسی از همکاران دارد برام اپلود کن تشکر